Σπήλαιο Κάψια – Cave of Kapsia

Ο χάρτης δείχνει 15 χιλιόμετρα μακριά από την Τρίπολη και 1,5 χιλιόμετρο από το χωριό Κάψια. Πρόκειται για το σπήλαιο Κάψια. Οι ειδικοί το έχουν κατατάξει στον εκλεκτό κατάλογο των 10 πιο αξιόλογων σπηλαίων της ελληνικής επικράτειας. Βρίσκεται στην περιφέρεια κλειστής γεωλογικής λεκάνης του Μαντινειακού οροπεδίου και συνδέεται με το περίπλοκο σύστημα από φυσικές καταβόθρες που χαρακτηρίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Σε αυτό το σπήλαιο βρέθηκαν οστά ανθρώπων και πήλινα καθημερινά σκεύη. Το σπήλαιο ερευνήθηκε πρώτη φορά από το Γάλλο αρχαιολόγο Γουσταύο Φουζέρ το 1887 στα πλαίσια των ανασκαφών του στη Μαντινεία. Το 1911 γίνεται η επίσημη ανακοίνωση για τον σπηλαιολογικό αυτό θησαυρό και αποτελεί γεγονός σταθμό που σηματοδοτεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ελληνική κρυφή γη, ενώ το 1974 ανακαλύπτεται και νέο τμήμα του σπηλαίου. Το σπήλαιο αποδεικνύεται βιβλίο καταγραφής γεωλογικών συμβάντων. Πάνω του έχει αφήσει πιστοποιημένα ίχνη μια μεγάλη πλημμύρα. Και ταυτόχρονα έρχονται στο φως μέσα από τα βάθη της γης λυχνάρια, εργαλεία, θραύσματα οστών που διηγούνται την ιστορία της επιβίωσης. Ένας από τους χώρους του σπηλαίου της Κάψιας έχει το όνομα «η αίθουσα των θαυμασίων» με σταλακτίτες και σταλαγμίτες, ακίνητα νερά, χρώματα και σχέδια.

 

According to the map, 15 km from Tripoli and 1.5 km from the village of Kapsia is the cave of Kapsia. The experts have classified it in the prestigious list of the ten most significant caves in Greece. It is located in the enclosed geological basin region of the Mantinia plateau and is connected to a complex system of natural drainage pools which characterize the water table. Ιn this cave, human bones and everyday vessels have been found. The first research of the cave was done by the French archaeologist Gusteau Fuser in 1887 in his excavations of Mantinia. In 1911 there was an official announcement about this treasure cave, a milestone that marks the international interest in this hidden land and in 1974 a new section of the cave was discovered. The cave becomes a record of geological events .It has left certified traces of a large flood. At the same time from the depths of the earth, lamps and tools came to light as well as bone fragments telling the tale of survival. One of the areas in the Kapsia cave is called ‘the hall of admirers’ full of stalactites and stalagmites, water that stays still, colors and shapes.