Οικία Καρυωτάκη – Karyotakis’ Residence

Το δίπατο που στεγάζει σήμερα το Πρυτανείο ήταν το πατρικό σπίτι του μελαγχολικού ποιητή. Ο Κωνσταντίνος Καρυωτάκης γεννήθηκε στην Τρίπολη στις 30 Οκτωβρίου του 1896. Η προτομή του, έργο του Μιχαήλ Τόμπρου, κοσμεί την πόλη. Το σπίτι του, στη συμβολή των οδών Ερυθρού Σταυρού και Κώστα Καρυωτάκη ανακαινίστηκε το 1998 από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το οίκημα είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του νεοκλασικού ρυθμού. Το κτίριο ανήκε στην μητέρα του Καρυωτάκη, την Αικατερίνη Σκάγιαννη. Το γένος της μητέρας του ήταν από τις επιφανέστερες οικογένειες της Τρίπολης. Ο πατέρας της ήταν σχολάρχης, σεβαστός για την ευρυμάθειά του. Ο Καρυωτάκης βέβαια ακολούθησε την οικογένειά του στις πολλές μετοικήσεις, λόγω των μεταθέσεων του πατέρα του. Όμως επέστρεφε πάντα στην Τρίπολη και αγάπησε πολύ την Αρκαδία.

 

The two-storey building that houses the Prytanion was the home of the melancholy poet. Constantine Karyotakis was born in Tripoli on October 30, 1896. His bust, the work of Michael Tombros, adorns the city. His house, at the junction of Red Cross Street and Kostas Karyotakis Street was renovated in 1998 by the Ministry of Environment, Planning and Public Works. The house is a example of the Neoclassical style. The building belonged to Karyotakis’ mother , Catherine Skagianni, whose family was one of the foremost families of Tripoli. Her father was head-master, well respected for his erudition. Karyotakis indeed followed his family to their many re-locations, due to his father’s work transfers but he always returned to Tripoli and he loved Arcadia dearly.