Μαντζούνειο Μέγαρο – Mantzounio Hall

Πρόκειται για ένα από τα πολλά κτίρια που αποτελούν ζωντανή ιστορία της Τρίπολης και μέχρι πριν λίγα χρόνια στέγαζε τη σημαντικότατη βιβλιοθήκη της πόλης με κοντά 25.000 τίτλους. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Η βιβλιοθήκη ανασυγκροτήθηκε μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο. Πρόκειται για επέκταση της Βιβλιοθήκης του Πανός που λειτουργούσε στο ίδιο αυτό κτίριο από το 1929. Το Μαντζούνειο έχει κτιστεί πάνω σε σπαράγματα καθολικού εκκλησίας της Θεοτόκου. Στα μέσα του 19ου αιώνα λειτούργησε εδώ σχολή κορασίδων. Το 1927 αγοράζεται από τους αδελφούς Μαντζούνη, επιφανείς Τριπολίτες που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της βιομηχανίας. Ακολουθώντας την παράδοση των ευπόρων Αρκάδων, οι οποίοι μεριμνούν για τον τόπο τους, το κτίριο ανακαινίζεται και προσφέρεται για να στεγαστούν νυκτερινές σχολές και η βιβλιοθήκη. Αποκτά δε μία πρότυπη αίθουσα διαλέξεων όπου γίνονται επιστημονικές διαλέξεις μεγάλου κύρους.

 

This is one of the many buildings that constitute the living history of Tripoli. It used to house the city’s most significant library holding around 25,000 books. It operates under the auspices of the Ministry of Culture. The library was restructured after the second World War, as an extension of the Library of Pan that has operated in the same building since 1929. Mantzounio Hall was built on the remains of the catholic church of the Virgin Mary, which in the mid-19th century functioned as a girls’ school. In 1927 it was purchased by the Mantzounis brothers, members of the high society in Tripoli, who were active in the industrial field. Following the tradition of the rich Arcadians who cared for their homeland, the building was renovated and made available to house night schools and a library. It acquired a new lecture hall where prestigious lectures were held.