Ιερό Ίππιου Ποσειδώνα Μαντινεία – The Poseidon Horseman Sanctuary in Mantinia

Ο Ποσειδώνας υπήρξε ένας από τους πιο μεγάλους θεούς της αρχαίας Αρκαδίας. Το όνομά του στην κυριολεξία του σημαίνει «σύζυγος της γης». Και υπήρξε όντως σύντροφος της Μεγάλης Μητέρας Δήμητρας. Είχε πολλά προσωνύμια, όλα δε σχετίζονταν με την ορμή του. Τον είπαν Ολετήρα, Μοχλωτήρα και Ίππιο. Όντας αρχικά θεός των σεισμών και μετά των νερών έχει μεγάλη σχέση με τα περήφανα άλογα, μιας και αυτά τα πλάσματα είναι πολύ ευαίσθητα στα υπόγεια ρεύματα και τις δυνάμεις. Στα Νοτιοανατολικά της Μαντινείας υπάρχει ένας από τους σημαντικότερους ναούς αφιερωμένους στον Μεγάλο Θεό. Το ιερό του βρίσκεται πλησίον της πηγής Άρνης, μέσα στην οποία και γεννήθηκε. Ο σπουδαίος ναός υπήρξε άβατο και μόνον μια φορά το χρόνο ένας πάνσεπτος ιερέας τελούσε τα μυστήρια προς τιμή του Ποσειδώνα, μακριά από τα μάτια των πιστών. Ο ναός είναι πολύπαθος. Χτίστηκε από τους σπουδαίους Βοιωτούς αρχιτέκτονες Τροφώνιο και Αγαμήδη, που φημίζονταν πως χτίζουν για αθάνατους. Κι όμως στη ρωμαϊκή εποχή ερειπώθηκε. Ο Αδριανός φρόντισε για την πλήρη αποκατάστασή του όταν επισκέφθηκε τη Μαντινεία το 130 π.Χ. Ο ναός έμελλε να ανακαλυφθεί εκ νέου από τον αρχαιολόγο Fougeres, τον γάλλο που τόσο μόχθησε στην αρκαδική γη. Κατόπιν ανέλαβε το έργο ο Έλληνας σπουδαίος αρχαιολόγος Θ. Σπυρόπουλος. Αποκαλύφθηκαν η βάση του ιερού, το πλέγμα των ιερών δωματίων, βάσεις από πεσσούς του πολύθυρου. Από τον κιβωτιόσχημο βυζαντινό τάφο συνάγεται πως ο ναός χρησιμοποιήθηκε από κάποιον επιφανή γαιοκτήμονα ως προσωπικός χώρος. Ήρθε στο φως επίσης το αρχαίο υδραγωγείο και πλούσιο επιγραφικό και αρχιτεκτονικό υλικό.

 

Poseidon was one of the greatest Gods of ancient Arcadia. His name literally means ‘husband of earth’. And he was indeed the partner of the Great Mother Demetra. He had many names, they don’t all relate to his impetus though. They called him Oletira, Mochlotira and Ippio. Originally God of earthquakes and later God of water, he has a strong connection with the famous horses since these creatures are very sensitive to the subterranean currents and its forces. One of the most important temples,situated south east of Mantinia, is dedicated to the Great God. It is close to Arnis spring, where he was born. This significant temple was forbidden to lay people and only once a year a most sacred priest celebrated the secret honors to Poseidon far away from the eyes of the faithful. The building is much afflicted. It was built by the well known Viotous architects, Trofonios and Agamidis, who were renowned as builders for the immortals. However in the Roman times it became a ruin. Adrianos took care of the complete renovation when he visited Mantinia in 130 BC. The temple was re-discovered by the French archaeologist Fougeres who toiled so hard on the Arcadian land. Later the distinguished Greek archaeologist Th. Spiropoulos took on the work. They discovered the base of the sanctuary, the complex of sanctuary rooms, the bases of the polythyron’ spillars.From the box-shaped Byzantine tomb they concluded that the temple had been used for private purposes by a distinguished landowner. The ancient water supply reservoir and valuable inscriptions and architectural materials also came to light.