Ιερός Ναός Επισκοπής Τεγέας – The Holy Temple of the Diocese of Tegea

Ο Ναός της Επισκοπής βρίσκεται σε έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους όλης της Ελλάδας. Η ανθρώπινη παρουσία ήταν αδιάλειπτη, οπότε υπάρχουν ευρήματα αρχαϊκά, ελληνιστικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά. Σώζονται επίσης υπολείμματα μεσαιωνικού κάστρου. Ο Ναός είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Πρόκειται για απαράμιλλης ομορφιάς ναό βυζαντινού ρυθμού. Η αρχική εκκλησία πρέπει να χτίστηκε τον 11ο ή τον 12ο αιώνα. Ήταν η μητρόπολη του μεσαιωνικού πολίσματος του Νικλίου. Η θέση της συμπίπτει με το κοίλον του αρχαίου θεάτρου. Η σημερινή εκκλησία έγινε με δαπάνες του Τεγεατικού συνδέσμου το 1888, μιας και ο προϋπάρχων ναός είχε καταρρεύσει.   The church is located at one of the most important archaeological sites in Greece. The human presence was consistent, there are ancient findings, Hellenic, Roman and Byzantine. Remnants of middle-ages castle have also survived. The church is dedicated to the Assumption of Mary. It is of unparalleled beauty in the byzantine order. The original church must have been built in the 11th or 12th century. It was the cathedral of the medieval town of Niklio. The position coincides with the ancient theater cavea. The present day’s church was funded by the Tegea League in 1888 since the previous one had collapsed.