Ιερά Μονή Παναγίας Βλαχέρνας – The Monastery of Virgin Mary of Vlachernas

Η μονή σήμερα δεν διακονείται από μοναχούς. Οι πιστοί όμως ανεβαίνουν για να θαυμάσουν το παλαιότατο αυτό μοναστήρι, στο βουνό Καστανιά. Η Καστανιά είναι πιθανόν ο αρχαίος Κνάκαλος. Σώζεται μόνο το καθολικό της μονής που προβάλλει μέσα από τα δέντρα. Η θέα από το πλάτωμα της εκκλησιάς είναι μοναδική. Η μονή διαδραμάτισε στρατηγικό ρόλο στην επανάσταση. Η ευρύτερη περιοχή Βλαχέρνας – Χωτούσας είναι η επικράτεια της αρχαίας πόλης Καφυαί. Από το σπουδαίο αυτό πόλισμα σώζονται ακόμη ερείπια. Στα «Αρκαδικά» του, ο Παυσανίας έχει μεγάλη αναφορά στην περιοχή.

 

Today the monastery is not served by monks. However, believers go there, to the Chestnut mountain, to admire the age of the monastery. The mountain is presumably the ancient Knakalos. The only survivor is the catholic monastery which sticks out amongst the trees. The view from the open space of the church is unique. The monastery played a strategic role in the uprising. The most extensive area of Vlacherna-Hotousas is the dominion of the ancient city Kafiai. Ruins from this important hamlet still survive. In ‘Arcadia’ by Pausanias there are many references to this area.