Αρχαίο Θέατρο Μαντινείας – The ancient theater of Mantinia

Η Μαντινεία είναι από τις αρχαιότερες αρκαδικές πόλεις. Απέχει 14 χιλιόμετρα από την Τρίπολη και προβάλει μέσα στο Μαντινειακό Πεδίο. Ο Όμηρος την ονομάζει Ερατεινή, αξιαγάπητη δηλαδή. Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν από το 1887 έως το 1889 από τη γαλλική αρχαιολογική εταιρία έφεραν στο φως ένα εντυπωσιακό σύμπλεγμα δημοσίων κτιρίων. Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει την Αγορά, τους ναούς της Ήρας και του Διός Σωτήρα, το επιβλητικό Βουλευτήριο. Το αρχαίο Θέατρο της Μαντινείας δεσπόζει στο δυτικό άκρο της Αγοράς. Είναι από τα λίγα θέατρα που έχουν κατασκευαστεί σε επίπεδο έδαφος και όχι σε λόφο. Γι’ αυτό και έχει ισχυρό αναλημματικό τοίχο που συγκρατεί την τεχνητή επίχωση. Το υλικό κατασκευής του είναι ντόπιος ασβεστόλιθος και λευκό μάρμαρο. Η σκηνή του διατηρείται ανέπαφη σχεδόν, επιτρέποντας και στις ημέρες μας το ανέβασμα παραστάσεων. Το ίδιο ακέραια είναι η ορχήστρα του και οι πρώτες σειρές των εδωλίων του κοίλου. Το θέατρο άρχισε να χτίζεται το 370 π.Χ. αλλά οπωσδήποτε οι εργασίες για τον εξωραϊσμό του συνεχίστηκαν και επί των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, τουλάχιστον μέχρι το 222 μ.Χ . Στην αρχική του μορφή χωρούσε πάνω από 6000 θεατές. Πρόκειται για εντυπωσιακό δείγμα μνημειακής αρχιτεκτονικής. Η θέση του είναι προνομιακή. Το ήπιο πεδινό τοπίο που αγκαλιάζει το θέατρο και οι επιβλητικοί ορεινοί όγκοι δημιουργούν ένα αρμονικό σύνολο απέραντης ομορφιάς.

 

Mantinia is one of Arcadia’s oldest cities. It is 14 km from Tripoli and stands out in the Mantinian plains. Homer called it ‘Erateini”, meaning ‘lovable’. The excavations that took place between 1887 and 1889 by the French Archaeological Company brought an impressive complex of public buildings to light. The archaeological site includes the Agora, the temples of Hera and Zeus the Saviour, the majestic Parliament. The ancient theater of Mantinia dominates the west side of the Agora. It is one of the few theaters that was built at ground level and not on a hill. That’s why it has a strong retaining wall to support the man-made embankment. It is built with local limestone and white marble. The stage is well-preserved, virtually unimpaired, allowing the staging of performances even today. Its orchestra and the first row of cavea seats are also intact. The building of the theater was started in 370 BC but the embellishment works were definitely continued under the Roman Empire, at least until 222 AD. In its original form it had an audience of more than 6000. It is an impressive example of monumental architecture. It is well positioned. The gentle landscape that embraces the theater and its imposing mass create a harmonious completeness of immense beauty.