Αρχαίος Ορχομενός – Ancient Orchomenos

Ο Ορχομενός απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από την Τρίπολη και 8 χιλιόμετρα από το Λεβίδι. Υπήρξε μια περήφανη ακρόπολη. Είναι από τις αρχαιότερες πόλεις της Αρκαδίας και από τις πιο πολυάνθρωπες. Αναφορά στον Ορχομενό κάνει ήδη ο Όμηρος που τον ονομάζει «Πολύμηλο». Είναι βεβαιωμένη η παρουσία ανθρώπων ήδη από την προϊστορική περίοδο. Μάλιστα στο Χώμα των Καφυατών, στην πεδιάδα έχουν βρεθεί αρχαιότατα αποστραγγιστικά έργα και πρώιμες διευθετήσεις στις κοίτες των ποταμών. Μυθικός οικιστής της είναι ο Ορχομενός, γιος του Λυκάονα. Υπήρξε έδρα των Βασιλέων της Αρκαδίας, γι’ αυτό και γνώρισε μεγάλη δόξα, ολοφάνερη στο σωζόμενο αρχαιολογικό χώρο. Πολύ σημαντικά κτήρια έχουν σωθεί: η αρχαία αγορά. Το βουλευτήριο, η γέφυρα των αρχαϊκών χρόνων, τα τείχη, ο προϊστορικός τύμβος. Το θέατρο του Ορχομενού είναι από τα πλέον μεγάλα του αρχαίου κόσμου χτισμένο στους ελληνιστικούς χρόνους. Στο χώρο του θεάτρου εκτός από παραστάσεις λάμβαναν χώρα και αγώνες προς τιμήν του Διονύσου. Η Αρτέμιδα, η αυστηρή θεά που έγινε συνώνυμη της Αρκαδίας είχε στον Ορχομενό περίλαμπρο ναό. Εδώ μάλιστα έχει δύο προσωνύμια, Υμνία και Κεδρεάτις. Υπήρχε ξόανο της θεάς φτιαγμένο από σκοτεινό κέδρο και αυτό εκτοξεύει την αρχαιότητα του ιερού σε μεγάλα βάθη. Από την πηγή που υδρεύει την πόλη δροσίζονταν και τα ιερά του Ποσειδώνα και της Αφροδίτης. Στη θέση Καλπάκι, πίσω από το ύψωμα του Ορχομενού, σώζονται τα ερείπια μεσαιωνικού κάστρου που έχει ενσωματώσει υλικά από την αρχαϊκή οχύρωση της πόλης. Πρόκειται για εξαιρετική θέση που εποπτεύει τους δρόμους προς Αχαΐα, Κορινθία και Αργολίδα, χωρίς να είναι ορατό το κάστρο από επίδοξους εισβολείς.

 

Orchomenos is no more than 30 km from Tripoli and 8 km from Levidi. It was a stronghold. It is one of the oldest cities of Arcadia and the most populated. References to Orchomenos have been made by Homer who called it ‘Polimilo”. The presence of people from prehistoric times has been confirmed. Certainly in “Soil of Kafiaton”(As mentioned by Pausanias), on the plain they have found ancient land reclamation works and early settlements in the river beds. Orchomenos, is a mythical settler of the city, son of Likaona. It was the seat of the Kings of Arcadia, that’s why it enjoyed great glory, evident from the surviving archaeological site. Very important buildings have been found: the ancient agora (marketplace), the parliament, a bridge from ancient times, walls, a prehistoric tomb. The Orchomenos Theatre is one of the largest built in Hellenistic times. Besides theatrical performances they also put on games in honour of Dionysus. The austere goddess, Artemida who became synonymous with Arcadia. had a resplendent temple in Orchomenos. Here she has two names, Imnia and Kedriatis. There were idols of goddesses made from dark cedar wood which highlights how ancient the temple is.From the spring that supplies the city with water, the sanctuaries of Poseidon and Aphrodite are kept cool. At Kalpaki, behind the hillock of Orchomenos, ruins of a medieval castle have survived incorporating parts of the ancient fortification of the city. It is an exquisite position looking out towards Achaia, Corinthos and Argolida, without the castle being visible to would-be attacks.