Αγία Φωτεινή Μαντινείας – St. Fotini of Mantinia

Ο παράδοξος ναός. Δεν είναι λίγοι αυτοί που επισκέπτονται την περιοχή αρχικά γιατί έχουν ακούσει να γίνεται λόγος για αυτόν τον μύθο από πέτρα. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο της Μαντινείας και συνομιλεί μαζί του. Πρόκειται για εκλεκτικιστικό αρχιτεκτόνημα. Συνδυάζει αρχαιότροπους ρυθμούς με βυζαντινών επιρροών στοιχεία. Επιδιώκει να αποτελέσει μια γέφυρα των πολιτισμών. Κατ’ αρχάς  η αφιέρωσή του στην Αγία Φωτεινή απηχεί τη σχέση της Αρκαδίας με το φως. Είναι γνωστό πως  Λύκαιο όρος σημαίνει φωτεινό, το ίδιο σημαίνει και το όνομα Λυκάων, που είναι οικιστής της Αρκαδίας. Η αγιογράφηση του ναού συνέχεται από το ίδιο πνεύμα συγκρητισμού. Τα αγιογραφούμενα πρόσωπα αποδίδονται ως να πρόκειται για αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Υπάρχουν επίσης κάποιες πολιτιστικές αναφορές στα ιερά της Ίσιδος, που αφθονούσαν στην Αρκαδία. Ο ναός εγκαινιάστηκε το 1972 και αποτελεί ήδη κομμάτι του αρκαδικού μύθου. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει ηρώο για να τιμηθούν οι πεσόντες στους πολέμους το οποίο διέπεται από την ίδια λογική με το ναό. Επίσης υπάρχει το λεγόμενο φρέαρ του Ιακώβ, κομψή περίστυλη κρήνη με εντυπωσιακή κατασκευή.

 

A paradoxical church. The number of visitors to this area is not small and that’s mainly because they have heard about the ‘myth of stone’. It is exactly opposite the archaeological area of Mantinia. It is a piece of eclectic architecture. It combines ancient orders with details influenced by the byzantine period. It aspires to bridge civilizations. Firstly, its dedication to St Fotini reflects the relationship Arcadia has with light. It is well known that Mt Likaio means ‘bright’, also the name Likaio, an inhabitant of Arcadia, means the same. The icon painting of the church continues this  same spirit of  syncretism. The icon figures are concerned with ancient Greek philosophers. There are also cultural references to the sacrements of Isida which abounded in Arcadia. The church was inaugurated in 1972 and already holds a place in Arcadia’s myths. In the grounds there is a war memorial in honour of the fallen. There is also the much talked about Jacob’s well, an elegant colonnaded spring with an impressive structure.